Kako se bo z razvojem krožnega gospodarstva spremenila vloga podjetij za ravnanje z odpadki in recikliranje?

Kako se bo z razvojem krožnega gospodarstva spremenila vloga podjetij za ravnanje z odpadki in recikliranje?

krožno gospodarstvo

Iz linearnega gospodarstva, ki temelji na načelih pristopa “vzemi-izdelaj-zavrzi”, prehajamo v krožno gospodarstvo, ki temelji na vrednotah odpravljanja odpadkov in onesnaževanja, recikliranja izdelkov in materialov (po njihovi najvišji vrednosti) ter obnavljanja narave.

Prehod na krožno gospodarstvo spodbujajo globalne naloge, kot so blažitev podnebnih sprememb ter zaščita omejenih zemeljskih virov in biotske raznovrstnosti.

Prehod podpirajo tudi nastajajoče nacionalne in mednarodne politike in predpisi, kot je akcijski načrt Evropske unije za krožno gospodarstvo, ter globalno uvajanje politik, kot je razširjena odgovornost proizvajalca.

Poleg tega so vse bolj aktualne tudi pobude zasebnega sektorja. Skoraj 100 mednarodnih podjetij je na primer podpisalo ameriški pakt o plastiki in se zavezalo, da bo njihova plastična embalaža primerna za recikliranje, ponovno uporabo ali kompostiranje.

Smer potovanja je določena, vendar je treba še določiti trajanje prehoda in končni cilj.

Kot vse spremembe bo tudi krožno gospodarstvo oviralo sedanje poslovne modele podjetij za ravnanje z odpadki in recikliranje, hkrati pa zagotovilo nove priložnosti za trajnostno rast.

Zdaj je čas, da podjetja za ravnanje z odpadki in recikliranje pregledajo obzorje in načrtujejo, kako najbolje izkoristiti te nove priložnosti.

S spremembami se pojavijo priložnosti

Pri krožnem gospodarstvu je jasno, da bo manj odpadkov, poudarek pa bo na ohranjanju virov v obtoku in njihove najvišje vrednosti.

Prihodnost je torej povezana z razumevanjem, sledenjem in dodeljevanjem virov z najvišjo vrednostjo tam, kjer jih dobavne verige potrebujejo.

Krožno gospodarstvo temelji na močnem povezovanju vrednostnih/dobavnih verig, saj so sestava, kakovost in predvidljivost virov vse pomembnejši.

To pomeni temeljne spremembe tradicionalnih poslovnih modelov podjetij za ravnanje z odpadki.

Čeprav je recikliranje v nekaterih pogledih manjša možnost v primerjavi s popravilom, ponovno izdelavo, ponovno uporabo, souporabo itd., bo napredno recikliranje nedvomno imelo pomembno vlogo pri številnih vrstah virov.

To pa pomeni tudi, da bodo največ uspeha dosegla tista podjetja, ki se bodo hitro odzvala na nove zahteve strank.

Obeti krožnega gospodarstva za podjetja za ravnanje z odpadki in recikliranje vključujejo:

  • zmanjšanje količine odpadkov;
  • povečanje produktivnosti virov;
  • pomoč pri zagotavljanju vedno bolj redkih virov, kot so dragocene kovine;
  • zmanjšanje okoljskega vpliva proizvodnje in potrošnje;
  • zajemanje in ohranjanje osnovne vrednosti vira z naprednim recikliranjem;
  • zagotavljanje bolj konkurenčnega in optimiziranega gospodarstva ter
  • inovacije z novimi poslovnimi modeli, kot so popravilo, ponovna uporaba, ponovna izdelava in souporaba.

S prodajo kovin do krožnega gospodarstva

Recikliranje kovin je zelo pomemben del krožnega gospodarstva. Pri odkupkovin.com van nudimo odlično storitev odkupa vaših odpadnih kovin. Zakaj odlično? Ker vam ponudimo odlično ceno, naši strokovnjaki vam nudijo odlično svetovanje za doseganje čim višje cene, mi pa poskrbimo, da so vaše kovine ustrezno reciklirane in skupaj prispevamo k uspešnemu krožnemu gospodarstvu.

 

Zbirni center: Selo pri Ihanu 27, Domžale

Tel.: +386 40 684 500

Mail: info@odkupkovin.com

Odkupkovin.com

DELI: