Vpliv COVID-19 na recikliranje odpadnih kovin

Vpliv COVID-19 na recikliranje odpadnih kovin

COVID-19 je vplival na skoraj vse panoge po svetu.  Prve zapore ter posledične omejitve in spremembe delovnih praks so povzročile motnje, kakršnih še ni bilo. Sektor recikliranja ni bil izvzet iz tega pretresa.

Pandemija je vplivala na cene in dobavo odpadnih kovin, zaradi številnih gradbenih delavcev, ki so se odločili za dopust, pa so bila številna skladišča odpadnih kovin zaprta ali so delala z zmanjšano zmogljivostjo, kar je vplivalo na rast trga. Trg recikliranja odpadnih kovin je odvisen od cen kovin, spremembe na tem trgu pa so pomembno vplivale na navade recikliranja in trg drobilnikov odpadnih kovin.

Spremembe vrednosti

COVID-19 je zaustavil prevažanje odpadnih kovin, zaradi omejitev pa je bilo zaprtih veliko obratov po vsej Evropi. Z zmanjšanjem proizvodnje se je zmanjšalo tudi povpraševanje po recikliranju odpadnih kovin. Cena aluminija je še vedno nižja, saj je bilo veliko talilnic aluminija po svetu zaprtih. Zaradi pomanjkanja odpadnih kovin so nekatere države, na primer Združeni arabski emirati in Južna Afrika, začele celo uvajati prepovedi izvoza odpadnih kovin.

Ker so nekatere države začele ponovno odpirati svoja gospodarstva, povpraševanje po nekaterih kovinah, kot je baker, narašča, vendar je oskrba še vedno motena, kar zvišuje ceno. Nizke cene na trgu kovin v Združenem kraljestvu pa povzročajo motnje, saj številni trgovci svoje drage kovine skladiščijo in jih ne oddajajo v razrez. To je posledica nizkih cen, ki se trenutno ponujajo, saj trgovci verjetno čakajo na okrevanje gospodarstva.

Dobavna veriga za recikliranje

Stopnja recikliranja po svetu se je zmanjšala. Zaradi socialne oddaljenosti so bili centri za recikliranje običajno zaprti za javnost ali pa so imeli omejitve, ki so državljanom dovoljevale oddajo le ene vrste odpadkov na obisk.

Recikliranje je ključnega pomena, zlasti v tem trenutku, saj zagotavlja bistvene materiale za podporo zdravstvu.  Torej je  je nujno, da zbiranje in recikliranje še naprej zagotavljata potrebne materiale in se preprečuje odlaganje na odlagališčih.

Ogledi v prihodnost

Vsako podjetje, ki se ukvarja z recikliranjem, se sooča z resnim izzivom, zlasti tista v gradbeni in proizvodni industriji. Vendar se stvari spreminjajo. Čeprav je COVID-19 začasno zavrl to panogo, se bo recikliranje odpadnih kovin v prihodnosti predvidoma še naprej povečevalo. Z razvojem obratov za recikliranje in uvajanjem boljših sistemov zbiranja odpadkov se bodo še naprej pojavljale poslovne priložnosti, ki bodo ustvarile na tisoče novih delovnih mest.

To bo verjetno trajalo nekaj časa in zahtevalo nekaj začetnih stroškov, toda ko bo Združeno kraljestvo po še eni zapori začelo prehajati v svet po COVID-19, bo sektor recikliranja ključni akter pri ponovni vzpostavitvi gospodarstva.

DELI: