Pomen recikliranja bakra

Pomen recikliranja bakra

Današnje svetovno gospodarstvo zahteva učinkovito uporabo surovin ter ohranjanje materialov s ponovno uporabo in recikliranjem. Bakreni izdelki v povprečju vsebujejo 35 odstotkov recikliranega materiala, kar znatno zmanjša ogljični odtis bakra. Za razliko od drugih dobrin, kot sta energija ali hrana, se baker ne porabi. Ker baker med recikliranjem ne izgubi svojih notranjih lastnosti, ga je mogoče vedno znova uporabljati z enakimi pričakovanji glede učinkovitosti.

Recikliranje bakra je zelo ekološko učinkovit način ponovnega uvajanja dragocenega materiala v gospodarstvo. Devet milijonov ton bakra se vsako leto reciklira. Za recikliranje bakra je potrebno do 85 odstotkov manj energije kot za primarno proizvodnjo. Po vsem svetu tako letno prihranimo 40 milijonov ton CO2, kar je enako, kot če bi s cest umaknili 16 milijonov avtomobilov.

Ocenjuje se, da sta od leta 1900 dve tretjini od 550 milijonov ton izkopanega bakra še vedno v produktivni uporabi. Da bi bilo recikliranje učinkovito, so potrebne inovacije. Prizadevanja v podporo recikliranju se lahko izvajajo pri oblikovanju novih izdelkov, da se olajša predelava po koncu življenjske dobe, in pri industrijskih postopkih recikliranja, da se poveča skupni donos. Poleg tega morajo regulativne politike še naprej spodbujati predelavo in recikliranje, tako na ravni industrije kot na ravni posameznega državljana.

Velika večina – 70 odstotkov – bakra se uporablja v končni rabi, saj je najučinkovitejši neplemeniti prevodnik toplote in električne energije. Zato stvari, ki vsebujejo baker, delujejo bolj učinkovito.  Baker v električnih sistemih lahko v celotni življenjski dobi prihrani od 100 do 7.500 ton emisij CO2 in uporabnikom prihrani od 25.000 do 2,5 milijona dolarjev zaradi nižjih stroškov energije.

Izjemna električna in toplotna prevodnost bakra je temelj energetske učinkovitosti. Baker je najučinkovitejši neplemeniti prevodnik toplote in elektrike, zato so stvari, ki vsebujejo baker, praviloma učinkovitejše. Velika večina – 70 odstotkov – bakra se uporablja v končnih aplikacijah, ki imajo koristi od njegove visoke stopnje učinkovitosti.

Energetska učinkovitost prispeva k trajnostnemu razvoju in gospodarski rasti. Številne dobrine, ki določajo kakovost sodobnega življenja, potrebujejo vir energije, zato je oskrba z energijo/varnost ključnega pomena za dolgoročni trajnostni razvoj.

Če imate odpadni baker, ga lahko prodate pri nas, saj poskrbimo za recikliranje in skupaj pripomoremo k dolgoročnemu trajnostnemu razvoju.

Obiščite našo spletno stran odkupkovin.com.

DELI: